İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİ HAQQINDA 2 GÜNLÜK SEMİNAR

19 Jun 09:00 - 20 Jun 18:00 2012 | A-128 A (Seminar salonu)
Sponsor: Qafqaz Universiteti, BitDefender, BM Technologies, Lancelot Institute | anrustemov@qu.edu.az

Qafqaz Universiteti BM Technologies, BitDefender, Lancelot Institutu and IEEE Kompüter Cəmiyyətinin Azərbaycan Bölməsi ilə 19-20 İyun 2012-ci il tarixlərində Qafqaz Universitetində birgə təşkil etdiyi  informasiya təhlükəsizliyi haqqında 2 günlük seminara iştirak üçün qəbul elan edir.

http://ce.qu.edu.az/InfoSec

Gözlənilən hadisələr