BU GÜNÜN GƏNCLƏRİ SABAHIN LİDERLƏRİ

07 Apr 09:30 - 08 Apr 17:30 2012 | A-240 (Laboratoriya)
Sponsor: Qafqaz Universiteti və UN-APCİCT

Qafqaz Universiteti və UN-APCİCT təşkilatı İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları (İKT) Sahəsində İdarəetmə Bacarıqlarını İnkişaf Etdirmək İstəyən Bakalavr Tələbələrini “İDARƏETMƏDƏ İKT-NİN TƏTBİQİ” Mövzusunda Seminara Dəvət Edir. Ətraflı məlumat üçün http://qu.edu.az/ict-seminar saytına müraciət edə bilərsiniz. 

 

Gözlənilən hadisələr