Verilənlər bazası Nədir?

13 Mar 10:45 - 13 Mar 12:45 2014 | A-210 (Seminar salonu)
Sponsor: Komputer Mühəndisliyi | axocayev@qu.edu.az | +994556112116 +994507144114

  1. SQL nədir?
  2. Verilənlər Bazası Növləri (əlaqəli, hiyerarşik, obyektiv vs.)
  3. Verilənlər Bazası İdarəetmə Sistemi (DBMS) Nədir?
  4. Verilənlər bazası Komponentləri (cədvəl, index, view, procedure)
  5. DBA kimdir? Nə iş görür?
  6. Bilinən Veritabanları Nələrdir?
  7. Niyə ORACLE?
  8. Oracle Verilənlər Bazası Quruluşu
  9. Oracle Təhsil & Karyera

Seminar verən: Anar Qocayev 

İş yeri:  YapikRediBank da Senior Oracle DBA  
 
Oracle 10g/11g OCP/OCE/  IBM Certified  Professional / Autor/ Senior Oracle DBA YapiKredi Bank Azerbaycan
 
 
Sertifikatlar:
 
Oracle Certified Professional 10g
Oracle Certified Associate 10g
Oracle Certified Professional 11g
Oracle Certified Associate 11g
Oracle Certified Expert
IBM Professional Certification
Oracle 10g Managing Oracle on Linux
Oracle PL/SQL Developer Associated

Gözlənilən hadisələr