Your Career Starts Here!

18 May 11:00 - 18 May 12:00 2012 | A-128 B (Seminar salonu)
Sponsor: ICTSRC | acm@ictsrc.org

"Your Career Starts Here!"      Seminar ACM, ACM tələbə birlikləri, ACM üzvü olmanın üstünlükləri və bir çox şirkətlərin ACMçilərə güzəştələri, həmçinin ACM üzvlüyündən keçmənin qaydaları haqqında tələbələri məlumatlandırmaq üçündür.Seminarda bütün unuversitetlərin tələbələri iştirak edə bilərlər. Giriş sərbəstdir.

Əlavə məlumat üçün: http://acm.ictsrc.org/

Gözlənilən hadisələr