Qiymətləndirmə


 

Qiymətləndirmə imtahan, istəyə bağlı və məcburi layihələrdən, qrup qiymətləndirilməsindən, təqdimatların hazırlanmasından, sinif və laboratoriya əsaslı testlərdən, qrup layihə işindən və buraxılış işi/layihəsindən ibarətdir. Bunlar sizin problemləri həll etmə bacarıqlarınızı (fərdi və ya komanda üzvü kimi) inkişaf etdirməyin səmərəliliyini artırır və motivasiya edir.