Viza İmtahanı


Komputer Mühəndisliyi (EN)

 

DƏRS

MÜƏLLİM

 

Tələbə

sayı

NƏZARƏTÇİ

TARİX

SAAT

AUDİTORİYA

I CLASS

Introduction to

Computer Engineering

Aynurə Ələkbərova

52

 

31.10.2016

11:45 – 12:30(A)

15:35 – 16:20(B)

234

Azerbaijan Language

Subeybat Tahir

48

 

02.11.2016

15:35 – 16:20

230

 Mathematics – 1

Hümbət Əliyev

27

 

03.11.2016

13:45 – 14:30

232

 Mathematics – 1

Səbinə Səmədova

28

 

03.11.2016

15:35 – 16:20

230

Advanced English

Məryəm Əhmədova

22

 

04.11.2016

15:35 – 16:20

239

Fundamentals of

Programing- 1

Etibar Seyidzadə

56

 

08.11.2016

15:35 – 16:20(B)

17:25 – 18:10(A)

238

Advanced English

Aytəkin Məlikova

27

 

10.11.2016

13:45 – 14:30

230

  Physics - 1

Ceyhun Cabbarov

55

 

11.11.2016

16:30 – 17:15

236

II CLASS

Object Oriented Programming

Abzetdin Adamov

49

 

31.11.2016

09:55 – 10:40(A)

13:45 – 14:30(B)

240

Circuit Theory

Yaşar Hacıyev

49

 

02.11.2016

11:45 – 12:30

230

History of Azerbaijan

Vidadi Umudlu

38

 

03.11.2016

09:55 – 10:40

230

Linear Algebra

Samin Məlikov

49

 

05.11.2016

09:55 – 10:40

230

Discrete Mathematic

Əsgər Cavadov

48

 

08.11.2016

11:45 – 12:30

230

Probability Theory 

Hümbət Əliyev

45

 

10.11.2016

11:45 – 12:30

230

III CLASS

Database Management Systems

Babək Abbasov

43

 

31.10.2016

15:35 – 16:20(B)

240

02.11.2016

13:45 – 14:30(A)

240

Computer Networks

Əhəd Məmmədov

40

 

01.11.2016

11:45 – 12:30(B)

237

17:25 – 18:10(A)

240

Computer Architecture

Səxavət Talıbov

41

 

03.11.2016

15:35 – 16:20

230

Mobile Application Development

Yusif Yusifov

18

 

05.11.2016

09:55 – 10:40

242

Java Web Technologies

Anar Xocayev

20

 

07.11.2016

17:25 – 18:10

242

Operating Systems

Səxavət Talıbov

22

 

10.11.2016

17:25 – 18:10

228

Operating Systems

Yaşar Hacıyev

18

 

11.11.2016

15:35 – 16:20

229

IV CLASS

Entrepreneurship

Cəsur Həsənov

25

 

02.11.2016

11:45 – 12:30

232

History of Azerbaijan

Vidadi Umudlu

27

 

03.11.2016

13:45 – 14:30

225

Internet Technologies

Vahid Qasımov

33

 

05.11.2016

09:55 – 10:40

238

Geographic Information Systems

Yaşar Hacıyev

29

 

07.10.2016

11:45 – 12:30

232

Software Engineering

Anar Rüstəmov

30

 

08.11.2016

09:55 – 10:40

242

Modern Programming Languages

Yusif Yusifov

27

 

10.11.2016

11:45 – 12:30

238

 

Komputer Mühəndisliyi (AZ)

DƏRS

MÜƏLLİM

 

Tələbə

sayı

NƏZARƏTÇİ

TARİX

SAAT

AUDİTORİYA

I KURS

  Riyaziyyat -1

Elşad Eyvazov

21

 

31.10.2016

15:35 – 16:20

228

 Azərbaycan Dili

Subeybat Tahir

15

 

02.11.2016

13:45 – 14:30

225

Proqramlaşdırmanın Əsasları – 1

Əli Həsənov

20

 

04.11.2016

15:35 – 16:20

240

Kompüter Mühəndisliyinə Giriş

Amil Babayev

17

 

07.11.2016

17:25 – 18:10

238

 Ümumi Fizika-1

Naqif Nəbiyev

17

 

10.11.2016

15:35 – 16:20

228

  Başlanğıc Səviyyə  

  İngilis dili

Rüfət Qurbanov

12

 

11.11.2016

16:30 – 17:15

225

II KURS

 Diskret Riyaziyyat

Əsgər Cavadov

23

 

01.11.2016

09:55 – 10:40

228

 Xətti Cəbr

Elşad Eyvazov

28

 

03.11.2016

11:45 – 12:30

228

 Dövrə Nəzəriyyəsi

Gülnaz Qəhrəmanova

33

 

05.11.2016

11:45 – 12:30

228

 Ehtimal Nəzəriyyəsi

Fəxrəddin İsayev

26

 

07.11.2016

11:45 – 12:30

228

 Orta Səviyyə Ingilis Dili

Sevda Hüseynova

22

 

08.11.2016

09:55 – 10:40

228

 Obyektyönlü      Proqramlaşdırma

Anar Xocayev

42

 

11.11.2016

11:45 – 12:30

240

III KURS

Kompüter Şəbəkələri

Əhəd Məmmədov

29

 

31.10.2016

17:25 – 18:10

240

Əməliyyat Sistemləri

Yaşar Hacıyev

29

 

02.11.2016

13:45 – 14:30

237

İnformasiya Mühafizəsi

Yeganə Abdullayeva

30

 

04.11.2016

15:35 – 16:20

228

Kompüter Arxitekturası

Amil Babayev

33

 

07.11.2016

15:35 – 16:20

232

Verilənlər Bazası

 İdarəetmə Sistemləri

Anar Xocayev

33

 

08.11.2016

13:45 – 14:30

238

Java Veb Texnologiyaları

Anar Xocayev

20

 

11.11.2016

17:25 – 18:10

240

IV KURS

 İnternet Texnologiyaları

Vahid Qasımov

22

 

31.10.2016

11:45 – 12:30

237

 Müasir Proqramlaşdırma Dilləri

Əsgər Məmmədli

20

 

02.11.2016

11:45 – 12:30

240

 Azərbaycan Tarixi

Vidadi Umudlu

20

 

03.11.2016

11:45 – 12:30

232

Proqramlaşdırma Mühəndisliyi

Anar Rüstəmov

17

 

07.11.2016

13:45 – 14:30

225

 Coğrafiya İnformasiya Sistemləri

Amil Babayev

19

 

08.11.2016

13:45 – 14:30

237

 Təşəbbüskarlığın

 əsasları

İsa Qasımov

17

 

11.11.2016

11:45 – 12:30

230

 

Kompüter Mühəndisliyi (Magistr)

 

DƏRS

MÜƏLLİM

Tələbə     sayı

NƏZARƏTÇİ

TARİX

SAAT

AUDİTORİYA

I KURS

İxtisas Sahəsinin Tarixi və Metodologiyası

Dos.Səxavət Talıbov

27

 

01.11.2016

19:15 – 20:00

234

İngilis Dili

Sevda Hüseynova

27

 

05.11.2016

11:45 – 12:30

234

Alqoritmlərin Layihələndirilməsi və Analizi

 

Etibar Seyidzadə

27

 

10.11.2016

19:15 – 20:00

240

Müasir Verilənlər Bazasının İdarəetmə Sistemləri

Anar Xocayev

27

 

12.11.2016

09:45 – 10:40

240

II KURS

Etibar Hüseynli

Əməliyyatların tədqiqi

13

 

31.10.2016

19:15 – 20:00

232

Kriptografiya və Şəbəkə Təhlükəsizliyi

Yeganə Abdullayeva

14

 

02.11.2016

19:15 – 20:00

232

Dos. Pərviz  Məmmədov

Tədqiqat üsulları

13

 

08.11.2016

19:15 – 20:00

İİBF 407

Müasir İnternet Texnologiyaları

Dr. Anar Rüstəmov

14

 

10.11.2016

19:15 – 20:00

232