Tədqiqat sahələri


 

Nümunə Tanıma və Surətlərin Emalı grupu (NTSE)

NTSE qrupu bu səhədə bir neçə fakültənin və tələbənin tədqiqatlarını dəstəkləyir. Əsas fəaliyyətlər surətlərin emalı, nümunə tanıma, surət in komyuter vasitəsilə emalı sahəsində tədqiqat aparmaq və təlim verməkdir.

Yüksək  səviyyəli Müəssisə İnformasiyası İdarəetmə Sistemləri Tədqiqat Qrupu (YMİİS)

YMİİS qrupu İKT-dən istifadə etməklə qlobal biliklər iqtisadiyyatında meydana çıxan rəqabətə davamlı üstünlüyü əldə etmək üçün səmərəli işgüzar həllər təqdim etmək üçün tədqiqatlar aparır.

İKT dünyasında Milli Standartların Yaradılması

Əsas fəaliyyətlər İKT ilə bağlı milli standartların yaradılması sahəsində tədqiqatlar aparmaq və dövlət qrumlarına  təkliflər hazırlamaqdır.

Milli standartlar ölkənin milli maraqlarının qorunmasına imkan verir, beynəlxalq bazarlarda yerli İKT məhsulları istehsalçılarının rəqabət şərtlərini təmin edir, informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün ümumi metodoloji konseptual həllərin hazırlanmasına, eyni zamanda informasiya təhlükəsizliyinin müxtəlif baxışlar üçün xüsusi həllərin işlənib hazırlanmasına şərait yaradır.