Tələbə dərnəkləri


Universitetdə bir çox tələbə təşkilatı fəaliyyət göstərir. Mühəndislik bölməsinin tələbələri tərəfindən təşkil olunmuş Texnologiya klubu sayəsində tələbələr dərsdən əlavə vaxtlarda həm özləri üçün həm də digər universitet tələbələri üçün fərqli proyektlər və fəaliyyətlər təşkil etməktədirlər.