Əhəd Məmmədov

 • Əhəd Məmmədov

 • Bölmə: Kompüter və informasiya texnologiyaları

  Vəzifəsi: Baş müəllim

  Doğulduğu tarix: 05 Jul 1980

  Yaş: 37

  Ailə vəziyyəti: Evli

  Daxili telefon: 226

Təhsil


 • Magistratura

  • Qafqaz Universiteti, mühəndis- proqramçı, Diplom no: MNB 000762
 • Bakalavriat

  • Qafqaz Universiteti, İnformatika və hesablama texnikası-Avtomatlaşdırılmış sistemlərin və hesablama texnikasının proqram təminatı, Diplom no: A 118203

İş təcrübəsi


 • Qafqaz Universiteti, Kompyuter Mühəndisliyi Bölməsi, Baş müəllim (May, 2014 - İndiyə qədər)
 • Qafqaz Universiteti, İnformasiya-Hesablama Mərkəzi, IT şöbəsi müdiri (Sep, 2011 - Nov, 2013)
 • Qafqaz Universiteti, Kompyuter Mühəndisliyi Bölməsi, Müəllim (Feb, 2006 - Apr, 2014)
 • Qafqaz Universiteti, İnformasiya-Hesablama Mərkəzi, Sistem və şəbəkə inzibatçısı (Sep, 2003 - Aug, 2009)
 • Qafqaz Universiteti, Mədəniyyət Şöbəsi, Qrafik Dizayner (Sep, 2002 - Aug, 2003)

Nəşrlər


 • Əliyev Ə, Abbasov B, Məmmədov Ə. AODV, DSR VƏ WRP MARŞRUTLAMA PROTOKOLLARININ AD-HOC ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏ SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİNİN MÜQAYİSƏLİ ANALİZİ. İnformasiya Texnologiyaları Problemləri Elmi-Praktiki Jurnal. 2016;2(2016):30-39, url: [1]
 • Abbasov B, Məmmədov Ə. BİRPİLLƏLİ SİMSİZ KOMPYUTER ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏ TCP PERFORMANSINI ARTIRAN PROTOKOLLARIN TƏHLİLİ. Journal of Qafqaz University . 2014;2(2014):211-218, url: [2]
 • Məmmədov Ə. DOMEN MÜHİTİNDƏ İDARƏETMƏNİN SADƏLƏŞDİRİLMƏSİ ÜÇÜN QRUP SİYASƏTİNİN İNZİBATİ ŞABLONLARINDAN İSTİFADƏ EDİLMƏSİ. Journal of Qafqaz University . 2012;33(2012):72-78, url: [3]
 • Beynəlxalq konfranslar

 • Abbasov B, Məmmədov Ə. MAC SƏVİYYƏSİNİN MARŞRUTLAMA PROTOKOLLARI ÜZƏRİNDƏ TƏSİRİ. IV International Scientific Conference of Young Researchers. Azərbaycan. Aprel 2016:378-379
 • Fətəliyev S, Məmmədov Ə. SİMSİZ ŞƏBƏKƏLƏRDƏ MÖVCUD MÜƏYYƏN PROBLEMLƏRİN HƏLLİ YOLLARININ MÜQAYİSƏLİ ANALİZİ. Gənc Tədqiqatçıların III Beynəlxalq Elmi Konfransı. Azərbaycan. Aprel 2015:342-343
 • Məmmədov İ, Məmmədov Ə. SİMSİZ ŞƏBƏKƏLƏRDƏ HƏRƏKƏTLİLİYİN NƏTİCƏSİNDƏ YARANAN PROBLEMLƏRİN HƏLLİ ÜÇÜN TƏKLİF EDİLƏN METODLARIN ANALİZİ. III International Scientific Conference of Young Researchers . Azərbaycan. Aprel 2015:320-322
 • Abbasov B, Məmmədov Ə. A REVIEW OF PROTOCOLS RELATED TO ENHANCEMENT OF TCP PERFORMANCE IN WIRELESS AND WLAN NETWORKS. 8th International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT), IEEE 2014. Qazaxıstan. Oktyabr 2014:4, url: [4]
 • Abbasov B, Məmmədov Ə. SİMSİZ ŞƏBƏKƏLƏR ÜÇÜN HAZIRLANMIŞ MÖVCUD TCP PROTOKOLLARININ ANALİZİ. 2nd International Young Researcher's Conference. Azərbaycan. Aprel 2014:581-582

Layihələr


 • "ECDL National Operator and Test Centers in Azerbaijan", TEMPUS, IT Specialist (01 Oct 2012 - ); Notes - "The project focuses on facilitating the use of Information and Communication Technologies that would enable individuals from the society and employees of the higher education institutions to improve their professional teaching skills, enhance their experience in successfully delivering ICT course programs, support them in designing and publishing appropriate teaching materials, advance quality of the services they provide, encourage research, and retrain teaching and administrative staff."
 • "Cənubi Qafqazda “Elektron tədrisin inkişafı” layihəsi", GIZ (InWent), eLearning Specialist and Trainer (01 Sep 2008 - 01 Dec 2013); Notes - "Təşkilatçılar Almaniyanın "G.İ.Z." təşkilatı (əvvəlki InWent) və Avstriyanın "Common Sense" şirkətləridir. Layihənin məqsədi Azərbaycanda elektron təhsilin təşkil və inkişaf etdirilməsinə xidmət etməkdir."

Dissertasiya


 • "Tələb əsaslı protokolların marşrutlama üsullarının səmərəliliyinin artırılması və tətbiqi", Coşqun Nəsirov, Magistratura, Qafqaz Universiteti - 2017

Sertifikatlar və mükafatlar


 • "ECDL (All Modules)", ECDL Foundation - 2014
 • "eLearning Expert and Trainer", GIZ (InWent) - 2012
 • "eLearning Specialist", GIZ (InWent) - 2009

Ən son keçdiyi dərslər


 • "Network Operating Systems (Linux) (EN)", Bakalavriat
 • "Computer Networks (CCNA Exploration I,II) (EN)", Bakalavriat
 • "Advanced Computer Networks (CCNA Exploration III,IV) (EN)", Bakalavriat
 • "Şəbəkə Əməliyyat Sistemləri (Linux)", Bakalavriat
 • "Kompüter Şəbəkələri (CCNA Exploration I,II) (AZ)", Bakalavriat
 • "Müasir Kompüter Şəbəkələri (CCNA Exploration III,IV) (AZ)", Bakalavriat
 • "Network Management (EN)", Bakalavriat
 • "Şəbəkə idarəetməsi (AZ)", Bakalavriat
 • "Introduction to Computer Engineering (EN)", Bakalavriat
 • "IT əsasları (IT Essentials)", Bakalavriat
 • "Şəbəkə Əməliyyat Sistemləri (Linux)", Magistratura

Dil bilikləri


 • Rusca - Səlis
 • Türk - Səlis
 • İngilis - Yaxşı
 • Azərbaycan - Səlis (Ana dili)