Gülnar Ağabalayeva

  • Gülnar Ağabalayeva

  • Bölmə: Kompüter və informasiya texnologiyaları

    Vəzifəsi: Laborant

Təhsil


  • Bakalavriat

    • Qafqaz Universiteti, Komputer mühəndisliyi, Diplom no: A 026518