Yaşar Hacıyev ( Ph.D )

 • Yaşar Hacıyev ( Ph.D )

 • Bölmə: Kompüter və informasiya texnologiyaları

  Vəzifəsi: Baş müəllim

  Ailə vəziyyəti: Evli

Təhsil


 • Doktorantura

  • Azərbaycan Respublikası Ali Attestasiya Komissiyası, Fizika-Riyaziyyat Elmləri, Diplom no: FM 039349
 • Magistratura

  • Moskva Şəhər Polad və Ərintilərİnstitutu, Yarımkeçiricilər elektronikası, Diplom no: Q-I 873090