Final Exam


Computer Engineering (EN)

 

DƏRS

MÜƏLLİM

Tələbə

sayı

NƏZARƏTÇİ

TARİX

SAAT

AUDİTORİYA

I KURS

Advanced English

Aytəkin Məlikova

27

Əhəd Məmmədov

06.01.2017

14:00 – 15:30

230, 232

Advanced English

Məryəm Əhmədova

22

Etibar Seyidzadə

06.01.2017

14:00 – 15:30

230, 232

Azerbaijan Language

Subeybat Tahir

48

Aynurə Ələkbərova

Etibar Seyidzadə

09.01.2017

12:00 – 13:30

230, 232

  Physics - 1

Ceyhun Cabbarov

55

Əsgər Cavadov

Əli Həsənov

12.01.2017

14:00 – 15:30

230, 232

 Mathematics – 1

Hümbət Əliyev

27

Rauf Süleymanlı

18.01.2017

14:00 – 15:30

230, 232

 Mathematics – 1

Səbinə Səmədova

28

Yusif Yusifov

18.01.2017

14:00 – 15:30

230, 232

Fundamentals of

Programing- 1

Etibar Seyidzadə

56

Rauf Süleymanlı

Aynurə Ələkbərova

23.01.2017

14:00 – 15:30

230, 232

Introduction to

Computer Engineering

Aynurə Ələkbərova

52

Anar Xocayev

Yaşar Hacıyev

25.01.2017

14:00 – 15:30

230, 232

II KURS

Linear Algebra

Samin Məlik

49

Etibar Seyidzadə

Əhəd Məmmədov

05.01.2017

10:00 – 11:30

230, 232

Discrete Mathematic

Əsgər Cavadov

48

Əhəd Məmmədov

Anar Xocayev

10.01.2017

10:00 – 11:30

230, 232

Probability Theory 

Hümbət Əliyev

45

Anar Xocayev

Etibar Seyidzadə

13.01.2017

10:00 – 11:30

230, 232

Circuit Theory

Yaşar Hacıyev

49

Xəyyam  Məsiyev

Yeganə Abdullayeva

16.01.2017

12:00 – 13:30

230, 232

History of Azerbaijan

Vidadi Umudlu

38

Yeganə Abdullayeva

Amil Babayev

19.01.2017

12:00 – 13:30

232, 234

Object Oriented Programming

Abzetdin Adamov

49

Əhəd Məmmədov

Amil Babayev

25.01.2017

10:00 – 11:30

230, 232

III KURS

Mobile Application Development

Yusif Yusifov

18

Xəyyam  Məsiyev

05.01.2017

14:00 – 15:30

232

Computer Networks

Əhəd Məmmədov

40

Amil Babayev

Əli Həsənov

09.01.2017

14:00 – 15:30

230, 232

Java Web Technologies

Anar Xocayev

20

Yeganə Abdullayeva

13.01.2017

14:00 – 15:30

230

Operating Systems

Yaşar Hacıyev

18

Əli Həsənov

16.01.2017

14:00 – 15:30

232

Operating Systems

Səxavət Talıbov

22

Yaşar Hacıyev

17.01.2017

14:00 – 15:30

230

Computer Architecture

Səxavət Talıbov

41

Anar Xocayev

Əhəd Məmmədov

 

19.01.2017

14:00 – 15:30

230, 232

Database Management Systems

Babək Abbasov

43

Əli Həsənov

Amil Babayev

24.01.2017

12:00 – 13:30 (A)

14:00 – 15:30 (B)

Lab

IV KURS

Entrepreneurship

Cəsur Həsənov

25

Amil Babayev

06.01.2017

10:00 – 11:30

225, 230

Modern Programming Languages

Yusif Yusifov

27

Etibar Seyidzadə

11.01.2017

10:00 – 11:30

225, 230

Internet Technologies

Vahid Qasımov

33

Yaşar Hacıyev

16.01.2017

10:00 – 11:30

225, 230

Software Engineering

Anar Rüstəmov

30

Yaşar Hacıyev

19.01.2017

10:00 – 11:30

225, 230

Geographic Information Systems

Yaşar Hacıyev

29

Anar Xocayev

23.01.2017

10:00 – 11:30

225, 230

History of Azerbaijan

Vidadi Umudlu

27

Anar Xocayev

26.01.2017

10:00 – 11:30

230

 

Computer Engineering (AZ)

 

 

DƏRS

MÜƏLLİM

Tələbə

sayı

NƏZARƏTÇİ

TARİX

SAAT

AUDİTORİYA

I KURS

Kompüter Mühəndisliyinə Giriş

Amil Babayev

17

Aynurə Ələkbərova

06.01.2017

14:00 – 15:30

225

  Başlanğıc Səviyyə  

  İngilis dili

Rüfət Qurbanov

12

Rauf Süleymanlı

09.01.2017

12:00 – 13:30

228

 Riyaziyyat -1

Elşad Eyvazov

21

Amil Babayev

12.01.2017

14:00 – 15:30

228

 Ümumi Fizika-1

Naqif Nəbiyev

17

Yeganə Abdullayeva

17.01.2017

14:00 – 15:30

228

 Azərbaycan Dili

Subeybat Tahir

15

Aynurə Ələkbərova

19.01.2017

12:00 – 13:30

225

Proqramlaşdırmanın Əsasları – 1

Əli Həsənov

20

Aynurə Ələkbərova

25.01.2017

12:00 – 13:30

228

II KURS

 Ehtimal Nəzəriyyəsi

Fəxrəddin İsayev

26

Aynurə Ələkbərova

05.01.2017

10:00 – 11:30

228

 Orta Səviyyə Ingilis Dili

Sevda Hüseynova

22

Xəyyam  Məsiyev

11.01.2017

14:00 – 15:30

228

 Diskret Riyaziyyat

Əsgər Cavadov

23

Aynurə Ələkbərova

17.01.2017

12:00 – 13:30

228

 Xətti Cəbr

Elşad Eyvazov

28

Xəyyam  Məsiyev

19.01.2017

10:00 – 11:30

228

 Dövrə Nəzəriyyəsi

Gülnaz Qəhrəmanova

33

Xəyyam  Məsiyev

Əsgər Cavadov

24.01.2017

10:00 – 11:30

228

 Obyektyönlü      Proqramlaşdırma

Anar Xocayev

42

Aynurə Ələkbərova

Əsgər Cavadov

26.01.2017

10:00 – 11:30

225, 228

III KURS

İnformasiya Mühafizəsi

Yeganə Abdullayeva

30

Rauf Süleymanlı

06.01.2017

14:00 – 15:30

225, 228

Kompüter Şəbəkələri

Əhəd Məmmədov

29

Anar Xocayev

09.01.2017

14:00 – 15:30

225, 228

Java Veb Texnologiyaları

Anar Xocayev

20

Əhəd Məmmədov

13.01.2017

14:00 – 15:30

228

Əməliyyat Sistemləri

Yaşar Hacıyev

29

Amil Babayev

Rauf Süleymanlı

16.01.2017

14:00 – 15:30

225, 228

Verilənlər Bazası

 İdarəetmə Sistemləri

Anar Xocayev

33

Rauf Süleymanlı

Əsgər Cavadov

19.01.2017

14:00 – 15:30

225, 228

Kompüter Arxitekturası

Amil Babayev

33

Xəyyam  Məsiyev

Rauf Süleymanlı

25.01.2017

14:00 – 15:30

225, 228

IV KURS

 Müasir

 Proqramlaşdırma Dilləri

Əsgər Məmmədli

20

Anar  Xocayev

05.01.2017

12:00 – 13:30

228

Proqramlaşdırma Mühəndisliyi

Anar Rüstəmov

17

Amil Babayev

10.01.2017

12:00 – 13:30

228

 İnternet Texnologiyaları

Vahid Qasımov

22

Anar  Xocayev

16.01.2017

12:00 – 13:30

228

 Coğrafiya İnformasiya Sistemləri

Amil Babayev

19

Əsgər Cavadov

19.01.2017

12:00 – 13:30

228

 Təşəbbüskarlığın

 əsasları

İsa Qasımov

17

Xəyyam  Məsiyev

23.01.2017

12:00 – 13:30

228

 Azərbaycan Tarixi

Vidadi Umudlu

20

Rauf Süleymanlı

26.01.2017

12:00 – 13:30

228

 

Computer Engineering (Master)

 

DƏRS

MÜƏLLİM

Tələ

sayı

NƏZARƏTÇİ

TARİX

SAAT

AUDİTORİYA

I KURS

Alqoritmlərin Layihələndirilməsi və Analizi

Etibar Seyidzadə

27

Etibar Seyidzadə

10.01.2017

18:30 – 20:00

228

İngilis Dili

Sevda Hüseynova

27

Sevda Hüseynova

14.01.2017

10:00 – 11:30

228

Müasir Verilənlər Bazasının İdarəetmə Sistemləri

Anar Xocayev

27

Anar Xocayev

19.01.2017

18:30 – 20:00

228

İxtisas Sahəsinin Tarixi və Metodologiyası

Səxavət Talıbov

27

Səxavət Talıbov

26.01.2017

18:30 – 20:00

228

II KURS

Müasir İnternet Texnologiyaları

Anar Rüstəmov

14

Anar Rüstəmov

05.01.2017

18:30 – 20:00

230

Kriptografiya və Şəbəkə Təhlükəsizliyi

Yeganə Abdullayeva

14

Yeganə Abdullayeva

11.01.2017

18:30 – 20:00

230

Tədqiqat üsulları

Pərviz  Məmmədov

13

Pərviz  Məmmədov

17.01.2017

18:30 – 20:00

İİBF

405

Əməliyyatların tədqiqi

Etibar Hüseynli 

13

Etibar Hüseynli 

23.01.2017

18:30 – 20:00

230