Əhəd Məmmədov

 • Əhəd Məmmədov

 • Department: Computer and information technologies

  Position: Senior Lecturer

  Birth date: 05 Jul 1980

  Age: 37

  Marital status: Married

  Inner telephone: 226

Education


 • Master

  • Qafqaz Universiteti, mühəndis- proqramçı, Diplom no: MNB 000762
 • Bachelor

  • Qafqaz Universiteti, İnformatika və hesablama texnikası-Avtomatlaşdırılmış sistemlərin və hesablama texnikasının proqram təminatı, Diplom no: A 118203

Job Experience


 • Qafqaz University, Department of Computer Engineering, Senior Lecturer (May, 2014 - Continue)
 • Qafqaz University, IT Department, Head of IT Department (Sep, 2011 - Nov, 2013)
 • Qafqaz University, Department of Computer Engineering, Lecturer (Feb, 2006 - Apr, 2014)
 • Qafqaz University, IT Department, System and Network Administrator (Sep, 2003 - Aug, 2009)
 • Qafqaz University, Social Affairs Department, Graphic Designer (Sep, 2002 - Aug, 2003)

Publications


 • Əliyev Ə, Abbasov B, Məmmədov Ə. AODV, DSR VƏ WRP MARŞRUTLAMA PROTOKOLLARININ AD-HOC ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏ SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİNİN MÜQAYİSƏLİ ANALİZİ. İnformasiya Texnologiyaları Problemləri Elmi-Praktiki Jurnal. 2016;2(2016):30-39, url: [1]
 • Abbasov B, Məmmədov Ə. BİRPİLLƏLİ SİMSİZ KOMPYUTER ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏ TCP PERFORMANSINI ARTIRAN PROTOKOLLARIN TƏHLİLİ. Journal of Qafqaz University . 2014;2(2014):211-218, url: [2]
 • Məmmədov Ə. DOMEN MÜHİTİNDƏ İDARƏETMƏNİN SADƏLƏŞDİRİLMƏSİ ÜÇÜN QRUP SİYASƏTİNİN İNZİBATİ ŞABLONLARINDAN İSTİFADƏ EDİLMƏSİ. Journal of Qafqaz University . 2012;33(2012):72-78, url: [3]
 • International Conferences

 • Abbasov B, Məmmədov Ə. MAC səviyyəsinin marşrutlama protokollari üzərində təsiri. IV International Scientific Conference of Young Researchers. Azerbaijan. April 2016:378-379
 • Məmmədov İ, Məmmədov Ə. SİMSİZ ŞƏBƏKƏLƏRDƏ HƏRƏKƏTLİLİYİN NƏTİCƏSİNDƏ YARANAN PROBLEMLƏRİN HƏLLİ ÜÇÜN TƏKLİF EDİLƏN METODLARIN ANALİZİ. III International Scientific Conference of Young Researchers . Azerbaijan. April 2015:320-322
 • Fətəliyev S, Məmmədov Ə. SİMSİZ ŞƏBƏKƏLƏRDƏ MÖVCUD MÜƏYYƏN PROBLEMLƏRİN HƏLLİ YOLLARININ MÜQAYİSƏLİ ANALİZİ. Gənc Tədqiqatçıların III Beynəlxalq Elmi Konfransı. Azerbaijan. April 2015:342-343
 • Abbasov B, Məmmədov Ə. A review of protocols related to enhancement of TCP performance in wireless and WLAN networks. 8th International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT), IEEE 2014. Kazakhstan. October 2014:4, url: [4]
 • Abbasov B, Məmmədov Ə. SİMSİZ ŞƏBƏKƏLƏR ÜÇÜN HAZIRLANMIŞ MÖVCUD TCP PROTOKOLLARININ ANALİZİ. 2nd International Young Researcher's Conference. Azerbaijan. April 2014:581-582

Projects


 • "ECDL National Operator and Test Centers in Azerbaijan", TEMPUS, Information Technology Advisor (01 Oct 2012 - ); Notes - "The project focuses on facilitating the use of Information and Communication Technologies that would enable individuals from the society and employees of the higher education institutions to improve their professional teaching skills, enhance their experience in successfully delivering ICT course programs, support them in designing and publishing appropriate teaching materials, advance quality of the services they provide, encourage research, and retrain teaching and administrative staff."
 • "Institution Building and Human Resource Development for eLearning in the Caucasus", INWENT- Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH, Information Technology Advisor (01 Sep 2008 - 01 Dec 2013); Notes - "The organizers are German "GIZ" organization (formerly InWent) and Austrian "Common Sense" companies. The aim of the project is to contribute to the organization and development of e-learning in Azerbaijan. I was an eLearning Specialist and Trainer in the project."

Thesis


 • "Tələb əsaslı protokolların marşrutlama üsullarının səmərəliliyinin artırılması və tətbiqi", Coşqun Nəsirov, Master, Qafqaz Universiteti - 2017

Certificates and Awards


 • "ECDL (All Modules)", ECDL Foundation - 2014
 • "eLearning Expert and Trainer", GIZ (InWent) - 2012
 • "eLearning Specialist", GIZ (InWent) - 2009

Last lessons


 • "Network Operating Systems (Linux) (EN)", Bachelor
 • "Computer Networks (CCNA Exploration I,II) (EN)", Bachelor
 • "Advanced Computer Networks (CCNA Exploration III,IV) (EN)", Bachelor
 • "Şəbəkə Əməliyyat Sistemləri (Linux)", Bachelor
 • "Kompüter Şəbəkələri (CCNA Exploration I,II) (AZ)", Bachelor
 • "Müasir Kompüter Şəbəkələri (CCNA Exploration III,IV) (AZ)", Bachelor
 • "Network Management (EN)", Bachelor
 • "Şəbəkə idarəetməsi (AZ)", Bachelor
 • "Introduction to Computer Engineering (EN)", Bachelor
 • "IT əsasları (IT Essentials)", Bachelor
 • "Şəbəkə Əməliyyat Sistemləri (Linux)", Master

Language Skills


 • Russian - Fluent
 • Turkish - Fluent
 • English - Good
 • Azerbaijani - Fluent (Native language)