Əli Həsənov

 • Əli Həsənov

 • Department: Computer and information technologies

  Position: Lecturer

  Marital status: Married

Education


 • Master

  • Qafqaz Universiteti, Avtomatlaşdırılmış sustemlərin və hesablama texnikasının proqram təminatı, Diplom no: MNA 013928
 • Bachelor

  • Qafqaz Universiteti, İnformatika və hesablama texnikası, Diplom no: A 092116

Job Experience


 • Qafqaz Univeristeti, Müəllim, Tərbiyə işləri üzrə bölmə müdiri müavini (Aug, 2013 - Continue)
 • ÇAĞ Öğretim Dədə Qorqud Özəl Türk Liseyi, Müəllim, İnformatika Fənni üzrə metodbirləşmənin rəhbəri (Aug, 2012 - Aug, 2013)
 • ABTM, Sumqayıt Özəl Türk Liseyi, Müəllim, İnformatika fənni üzrə metodlbirləşmənin rəhbəri (Aug, 2010 - Aug, 2012)
 • ÇAĞ Öğretim, Bakı Özel Türk Liseyi, Müəllim, İnformatika Fənni üzrə metodbirləşmənin rəhbəri (Aug, 2009 - Aug, 2010)
 • ÇAĞ Öyrətim, Şirvan Özəl Türk Liseyi, Müəllim (Aug, 2007 - Aug, 2009)
 • ÇAĞ Öğretim, Bakı Özel Türk Liseyi, Müəllim (Aug, 2004 - Aug, 2007)
 • ÇAĞ Öğretim Lənkəran Özəl Türk Liseyi, Müəllim (Aug, 2001 - Jul, 2003)

Publications


  Books

 • Seyidzadə E, Babayev A, Həsənov Ə. Kompüterin əsasları. şərq-qərb. Bakı/Azerbaijan. 2015:132

Last lessons


 • ""Informatics"", Bachelor
 • ""İntroduction to Programming - C, C "", Bachelor

IT Skills


 • Programming language c/c++
 • Windows OS
 • Microsoft Office programms

Language Skills


 • English - Good
 • Turkish - Fluent
 • Russian - Good
 • Azerbaijani - Fluent (Native language)