Amil Babayev

 • Amil Babayev

 • Department: Computer and information technologies

  Position: Lecturer

  Inner telephone: 226

Education


 • Master

  • Azərbaycan Texniki Universiteti, Hesablama maşınları kompleksləri, sistemləri və şəbəkələri, Diplom no: AB-I 010934 (01 Jun, 1994 - 01 Jun, 1994)
 • Bachelor

  • Azərbaycan Texniki Universiteti, Elektron Hesablama Maşınları, kompleksləri, sistemləri və şəbəkələri, Diplom no: AB-I 010934 (01 Sep, 1989 - 01 Jun, 1994)

Job Experience


 • Qafqaz Univeristeti, Bölmə müdir müavini (Jan, 2015 - Continue)
 • Qafqaz Univeristeti, Müəllim (Jan, 2014 - Continue)
 • Qafqaz Universiteti, Baş Laborant (Nov, 2013 - Jan, 2014)
 • Qafqaz Univeristeti, Böyük Mühəndis (Aug, 1994 - Nov, 2013)

Publications


 • A.Ş , Almasov , R , R.Rzayev , Babayev A. Adaptive control of market pricing process using radial basis function network. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri, Fizika və Riyaziyyat Seriyası, İnformatika və İdarəetmə Problemləri. Azerbaijan. 2012;XXXII:9, url: [1]
 • Books

 • Babayev A. Excel 2010. Tuna. Bakı/Azerbaijan. 2016
 • Seyidzadə E, Babayev A, Həsənov Ə. Kompüterin əsasları. şərq-qərb. Bakı/Azerbaijan. 2015:132
 • Etibar Seyidzadə , Mətləb Əlizadə , Babayev A. Kompüter və Hesablama sistemlərinin arxitekturasi. Səda nəşriyyatı. Bakı/Azerbaijan. 2011:648
 • Etibar Seyidzadə , Amil Babayev , Babayev A. Fərdi Kompüterin Element Vasitələri və Periferiya Qurğuları. Adiloglu nəşriyyatı. Bakı/Azerbaijan. 2008:280
 • Seyidzadə E, Babayev A. Kompüterin Element Vasitələri. TS Mətbəəsi. Bakı/Azerbaijan. 2006:261
 • Others

 • Allahverdiyev V.S. , Həşimov R.H , Əliyeva L.Ə , Amil Babayev , Babayev A. Fasiləsiz və impuls tə`sirli elektron dövrələri,mikrosxemotexnika, sixometexnika fənlərindən laboratoriya və məşğələlərin aparılmasına aid metodiki göstərsiş. AzTU-nun mətbəəsi. Azerbaijan. January 1997:22

Organizations


 • "IEEE" - 10 May 2010

Certificates and Awards


 • "Fəxri Fərman", Azərbaycan Təhsil Nazirliyi - 2012

Last lessons


 • "Kompyuter Mühəndisliyinə Giriş", Bachelor
 • "Cografiya Məlumat Sistemləri", Bachelor
 • "Kompyuter Arxitekturasi", Bachelor
 • "Veb proqramlasdirilmasi və Layihələndirilməsi", Bachelor
 • "Kompyuter Texnologiyaları", Master
 • "İnformatika və təhsildə informasiya kommunikasiya texnologiyaları", Bachelor
 • "İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları", Bachelor
 • "İnformatika və kompüter texnologiyaları", Master
 • "Komputerin Element Vasitələri", Bachelor

IT Skills


 • Kompyuter Şəbəkələri
 • Web proqramlama
 • Ofis Proqramları
 • Əməliyyat sistemləri

Language Skills


 • Azerbaijani - Fluent (Native language)
 • Turkish - Good
 • Russian - Elementary