Anar Xocayev

 • Anar Xocayev

 • Department: Computer and information technologies

  Position: Lecturer

  Birth date: 30 Nov 1985

  Age: 32

  Marital status: Married

  Inner telephone: 318

  URL:

Education


 • Master

  • Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, İnformatika və hesablama texnikası-Avtomatlaşdırılmış sistemlərin və hesablama texnikasının proqram təminatı, Diplom no: MNB 023069
 • Bachelor

  • Qafqaz Universiteti, İnformatika və hesablama texnikası-Avtomatlaşdırılmış sistemlərin və hesablama texnikasının proqram təminatı, Diplom no: B 132326

Job Experience


 • Qafqaz Universitesi, Müəllim (Sep, 2012 - Continue)
 • Qafqaz University Engineering Faculty, Research assitance (Sep, 2009 - Sep, 2012)

Publications


 • Xocayev A, Hüseynova A. Nitqi tanıma sisteminin dəqiqliyinə təsir edən amillər. III International Scientific Conference of Young Researchers . Azerbaijan. 2015, url: [1]
 • International Conferences

 • Afaq Rahimli , Anar Khojayev , Xocayev A. Nitqi tanıma sisteminin dəqiqliyinə təsir edən amillər. III International Scientific Conference of Young Researchers . Azerbaijan. April 2015:2, url: [2]
 • Sonaxanım Süleymanova , Xocayev A. Verilənlər bazasinda paralel əməliyyatlarda SQL sorğularinin optimallaşdirilmasi metodlari . Gənc Tədqiqatçıların IV Beynəlxalq Elmi Konfransı. Azerbaijan. April 2014:2, url: [3]
 • Tərlan Oruclu , Xocayev A. Paylanmış verilənlər bazasi əsasinda marketlər şəbəkəsində qiymətlərin idarə olunmasi . Gənc Tədqiqatçıların IV Beynəlxalq Elmi Konfransı. Azerbaijan. April 2014:2
 • Xocayev A. Azərbaycan nitqi üçün Avtomatik Nitqi Tanıma sisteminin işlənilməsi. . Genc Tedqiqatçıların Ümumrespublika Elmi Konfransı Qafqaz Üniversitesi Baku. Azerbaijan. April 2013, url: [4]
 • Books

 • Anar Xocayev , Xocayev A. Veb Redaktor. . Bakı/Azerbaijan. 2015:134
 • Others

 • Əli Həsənov , Anar Xocayev , Etibar Seyidzadə , Xocayev A. Verilənlərin strukturu və alqoritmlər - fənn proqramı. . Azerbaijan. September 2014:14
 • Abzetdin Adamov , Anar Xocayev , Xocayev A. Veb proqramlaması və layihələndirməsi - fənn proqramı. . Azerbaijan. September 2014:16
 • Abzedtin Adamov , Anar Xcoayev , Xocayev A. Obyekt yönümlü proqramlaşdırma - fənn proqramı. . Azerbaijan. September 2014:16
 • Etibar Seyidzadə , Əli Həsənov , Anar Xocayev , Xocayev A. Proqramlaşdırmanın əsasları. . Azerbaijan. September 2014:12

Projects


 • "ECDL", ECDL Foundation, Kompyuter mühəndisliyi (01 Nov 2013 - 01 Nov 2015);

Thesis


 • "Mobil platformalarda təhlükəsizlik problemlərinin analizi və Android sisteminin uyğun tətbiqləri", Turan Məmmədov, Bachelor, Qafqaz Universiteti - 2014
 • "Sphinx əsaslı Azərbaycan nitqinin tanınması sisteminin qurulması", Afaq Rəhimli, Master, Qafqaz Universiteti - 2015

Organizations


 • "ORACLE Academy" - 10 Oct 2014
 • "ACM (Association for Computing Machinery) " - 19 Dec 2011
 • "IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)" - 11 Mar 2011

Certificates and Awards


 • "ECDL Foundation Certificate awarded to ... has successfully completed the ECDL certification (modules 1-7)", ECDL Foundation - 2015
 • "Certificate of Completion Java Fundamental and Programming", ORACLE Academy - 2014
 • "Primer Series on ICTD for Youth", UNITED NATION, APCICT-ESCAP - 2012

Last lessons


 • "Verilənlərin strukturu və alqoritmlər", Bachelor
 • "Java web proqramlaşdırma texnologiyalarının əsasları", Bachelor
 • "Verilənlər bazası idarəetmə sistemləri", Bachelor
 • "Proqramlaşdırmaya Giriş", Bachelor
 • "C Programming Language", Bachelor

IT Skills


 • Windows XP/7, MS Office, Linux
 • Java, C#, C,C++,PHP, JSP, HTML,AJAX,JavaScript, Pascal,
 • ORACLE, MS SQLServer, SQL

Language Skills


 • Azerbaijani - Fluent (Native language)
 • English - Fluent
 • Russian - Elementary