Babək Abbasov ( Ph.D )

 • Babək Abbasov ( Ph.D )

 • Department: Computer and information technologies

  Position: Associate Professor

  Birth date: 10 Dec 1978

  Marital status: Married

  Inner telephone: 1305

Education


 • Doctorate

  • Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Ali Atestasiya Komissiyası, Texniki elmlər, Diplom no: FD 06812
  • Ege Üniversitesi, Kompyuter mühəndisliyi, Diplom no: 1505
 • Master

  • Qafqaz Universiteti, İnformatika və hesablama texnikası-Avtomatlaşdırılmış sistemlərin və hesablama texnikasının proqram təminatı, Diplom no: MNA 013854
 • Bachelor

  • Qafqaz Universiteti, İnformatika və hesablama texnikası-Avtomatlaşdırılmış sistemlərin və hesablama texnikasının proqram təminatı, Diplom no: A 092085

Job Experience


 • Qafqaz Universiteti, İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi bölməsinə dosent (May, 2011 - Continue)
 • Qafqaz Universiteti, Mühəndislik fakultəsi tədris işləri üzrə dekan müavini (Sep, 2010 - Continue)
 • Qafqaz Universitetii, İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi bölməsinin müdiri (Mar, 2010 - Continue)
 • Qafqaz Universiteti, Kompyuter mühəndisliyi bölməsində tam ştat üzrə baş müəllim (Jun, 2008 - Continue)
 • Qafqaz Universiteti, Kompyuter mühəndisliyi bölməsində tam ştatlı müəllim (Mar, 2006 - Jun, 2008)
 • Qafqaz Universiteti, Kompyuter mühəndisliyi bölməsində baş laborant (Nov, 2005 - Mar, 2006)
 • Qafqaz Universiteti, Kompyuter mühəndisliyi bölməsində laborant (Sep, 2001 - Nov, 2005)

Publications


 • Serdar K, Abbasov B. An active queue management algorithm for reducing packet loss rate. Mathematical and Computational Applications. Turkey. 2009;1(14):6, url: [1], DOI: 10.3390/mca14010065
 • Serdar K, Abbasov B. Effective RED: An algorithm to improve RED’s performance by reducing packet loss rate. Journal of Network Computer Applications. United Kingdom. 2009;3(32):6, url: [2], DOI: 10.1016/j.jnca.2008.07.001
 • Abbasov B, Misirli C. The analysis of query processing in cloud database. Gənc Tədqiqatçıların IV Beynəlxalq Elmi Konfransı. 2016:2
 • Abbasov B, Misirli C. Bulud texnologiyasında təhlükəsizlik problemlərinin analizi. Gənc Tədqiqatçıların IV Beynəlxalq Elmi Konfransı. 2016:2
 • Əliyev Ə, Abbasov B, Məmmədov Ə. AODV, DSR VƏ WRP MARŞRUTLAMA PROTOKOLLARININ AD-HOC ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏ SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİNİN MÜQAYİSƏLİ ANALİZİ. İnformasiya Texnologiyaları Problemləri Elmi-Praktiki Jurnal. 2016;2(2016):30-39, url: [3]
 • Abbasov B, Məmmədov Ə. BİRPİLLƏLİ SİMSİZ KOMPYUTER ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏ TCP PERFORMANSINI ARTIRAN PROTOKOLLARIN TƏHLİLİ. Journal of Qafqaz University . 2014;2(2014):211-218, url: [4]
 • Sərdar Korukoğlu , Babək Abbasov , Abbasov B. HERED: hazard rate estimated active queue management. Journal of Qafqaz University. 2008;21/1:6, url: [5]
 • Sərdar Korukoğlu , Babək Abbasov , Abbasov B. Simulation and estimating effects of hurst parameter on network traffic. Journal of Qafqaz University. 2006;17/1:6, url: [6]
 • International Conferences

 • Abbasov B, Məmmədov Ə. MAC səviyyəsinin marşrutlama protokollari üzərində təsiri. IV International Scientific Conference of Young Researchers. Azerbaijan. April 2016:378-379
 • Abbasov B, Məmmədov Ə. A review of protocols related to enhancement of TCP performance in wireless and WLAN networks. 8th International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT), IEEE 2014. Kazakhstan. October 2014:4, url: [7]
 • Abbasov B, Məmmədov Ə. SİMSİZ ŞƏBƏKƏLƏR ÜÇÜN HAZIRLANMIŞ MÖVCUD TCP PROTOKOLLARININ ANALİZİ. 2nd International Young Researcher's Conference. Azerbaijan. April 2014:581-582
 • Babək Abbasov , Abbasov B. Using Linear Interpolation Method for Arranging Packet Drop Probability in RED Algorithm. 5rd IEEE International Conference, Baku, Azerbaijan. Azerbaijan. October 2011:1-4, url: [8]
 • Babək Abbasov , Abbasov B. A Robust AQM Algorithm for Wireless Ad hoc Networks. 3rd IEEE International Conference, Baku, Azerbaijan. Azerbaijan. October 2009:4, url: [9]
 • Sərdar Korukoğlu , Babək Abbasov , Abbasov B. Analysis, comparison and simulation of randon early detection algorithms. Proceedings of the International Conference on Application of Information-Communication Technologies in Science and Education. Azerbaijan. October 2007:6
 • Sərdar Korukoğlu , Babək Abbasov , Abbasov B. Simulation and estimating effects of file size distribution on network traffic performance. Proceedings of The International Conference on Modeling and Simulation. Azerbaijan. March 2006:6

Organizations


 • "IEEE Communications Society "
 • "IEEE Computer Society"

Last lessons


 • "Verilənlər bazası idarəetmə sistemləri", Master
 • "Kompyuter Qrafikası", Master
 • "Müasir proqramlaşdırma sistemləri", Bachelor
 • "Kompyuter Qrafikası", Bachelor
 • "Verilənlər bazası idarəetmə sistemləri", Bachelor

IT Skills


 • Oracle 11g və PL/SQL MS Sql Server, T-SQL C# Delphi Java Perl PHP JavaScript Komputer Şəbəkələrinin idarəsi, MS Windows Server Photoshop HTML XML

Language Skills


 • Turkish - Fluent
 • Russian - Good
 • English - Fluent