Gülbiçə Zahidova

 • Gülbiçə Zahidova

 • Department: Computer and information technologies

  Position: Research assistant

  Marital status: Married

Education


 • Master

  • Qafqaz Universiteti, Komputer mühəndisliyi, Diplom no: AM 004954
 • Bachelor

  • Qafqaz Universiteti, Riyaziyyat informatika, Diplom no: B 244916

Job Experience


 • Qafqaz University, Laborant (Sep, 2014 - Continue)

Publications


 • Ali ŞAHİNTAŞ , Gülbiçə ABDULLAYEVA , Zahidova G. Həndəsənin tədrisində ağıllı lövhənin sinif müvəffəqiyyətinə təsirinin analizi. Gənc Tədqiqatçıların III Beynəlxalq Elmi Konfransı Tezisləri. Azerbaijan. 2015:382-384

Last lessons


 • "İnformatika II", Bachelor
 • "İnformatika I", Bachelor
 • "Information Technologies II", Bachelor
 • "Information Technologies I", Bachelor
 • "Information and Communication Technologies", Bachelor
 • "Introduction to Computer and Information Technologies ", Bachelor

IT Skills


 • C C++ MS SQL HTML CSS Microsoft Office Linux, Windows

Language Skills


 • Azerbaijani - Fluent (Native language)
 • English - Good
 • Turkish - Fluent
 • German - Elementary