Yaşar Hacıyev ( Ph.D )

 • Yaşar Hacıyev ( Ph.D )

 • Department: Computer and information technologies

  Position: Senior Lecturer

  Marital status: Married

Education


 • Doctorate

  • Azərbaycan Respublikası Ali Attestasiya Komissiyası, Fizika-Riyaziyyat Elmləri, Diplom no: FM 039349
 • Master

  • Moskva Şəhər Polad və Ərintilərİnstitutu, Yarımkeçiricilər elektronikası, Diplom no: Q-I 873090